สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ นำร่องใช้โซลาร์เซลล์

 • สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ นำร่องใช้โซลาร์เซลล์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ นำร่องใช้โซลาร์เซลล์
  ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวว่า ด้วยความตระหนักและใส่ใจในคุณภาพการให้บริการและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ ในฐานะของโรงพยาบาลรัฐ ซึ่งให้บริการโดยไม่ได้มุ่งผลกำไร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้ริเริ่มนำระบบการติดตั้งเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Cell Rooftop) มานำร่องใช้ที่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ซึ่งตั้งอยู่ ณ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยความร่วมมือจากภาคเอกชนที่ผ่านการประมูล ซึ่งครอบคลุม

  อ้างอิงเนื้อหา และรูปภาพจาก
  https://www.thairath.co.th/news/society/2068971
  • Admin
  • เสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2564
  • 1 Views